Welkom!

Hier ontmoeten hindoes en christenen elkaar

Evangelie & Hindoes wil de ontmoeting tussen christenen en hindoes in Nederland stimuleren en ondersteunen. Op onze website vind je daarom artikelen en studies over thema’s die hindoes en christenen raken. Over ziel en lichaam, over yoga en Jezus, over tempel en kerk, Schepper en schepsel, eenheid of dualisme, overeenkomst en verschil.

We wensen je veel plezier met het rondkijken op onze site. We hopen dat je iets van je gading vindt!

Begin hier je zoektocht

Zijn alle godsdiensten gelijk?

Er zijn mensen die menen dat alle godsdiensten gelijk zijn. Er wordt gesteld dat er maar één God bestaat en dat Hij verschillende namen heeft. Je kunt het vergelijken met een berg. Iedereen wil [...]

Tussen Krishna en Christus

Na de islam is ook het hindoeïsme een gevestigde religie geworden in Nederland. Hoewel er in aantal beslist minder hindoes zijn dan moslims, is de kans dat christenen in contact komen met hindoes [...]

Het Koninkrijk van God is in uw midden

De Farizeeën vroegen Jezus wanneer het Koninkrijk van God zou komen. (Lukas 17,20) Dit lijkt een onschuldige vraag. Maar dat was het niet. De Farizeeën vormde een vereniging van orthodoxe Joden. [...]

Op verzoek kunnen wij ook een cursus of informatieavond geven voor een vereniging, kerk of andere groep belangstellenden. Heb je een specifieke vraag? Neem gerust contact met ons op. Wij proberen dan zo snel mogelijk te reageren.

Vragen van hindoes of hindoe-organisaties zijn ook welkom. Wij bieden graag informatie over het christelijk geloof en doen van harte mee in de interreligieuze dialoog!

 • Zodra we persoonlijk de Meester ervaren hebben en weten hoe Hij de eindeloze cyclus van zonde en dood verbrijzeld heeft, ons van onze eigen zondige natuur bevrijd heeft, weten we dat alle dingen mogelijk zijn voor God. Als we dat allergrootste wonder eenmaal hebben beleefd, vallen alle wonderen daarbij in het niet. Dat een arme, rusteloze, onreine, gevallen ziel Gods vergeving kan ontvangen en de vrede van de Meester kan proeven, is het grootste wonder dat er bestaat.

  Sadhu Sundar Singh een oosterse volgeling van Jezus, 1889-1929
 • Toen onze Verlosser, de Zoon van God, in Mattheüs 28:18 het bekende bevel gaf, en daarbij wees op de Hem gegeven autoriteit, heeft Hij voor India geen uitzondering gemaakt. Dit schone stuk van zijn aardbodem en daar woonachtige volken gaan Hem ter harte.

  prof. drs. Heinrich M. Ohmann 1985
 • En Hij, de Paramesjvara of Hoogste Heer, de Paritrata of Verlosser, om Hem bij de titels te noemen zoals hun Bijbelvertaling die weergeeft, roept hen tot zijn heil. We zijn blij dat er een Kerk, een Indische Kerk is die de boodschap doorgeeft.

  prof. drs. Heinrich M. Ohmann 1985
 • Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen - zegt de HEER van de hemelse machten - maar met de hulp van mijn geest.

  Zacharia 6e eeuw voor Christus
 • ...Onze problemen zijn niet Oostersch of Westersch; zij zijn zuiver menschelijk. Menschelijke zwakheid en zonde zijn niet geografisch te bepalen. Materialisme, hebzucht, moreele zwakheid en geestelijke honger kent het Oosten zoogoed als het Westen; waar mensen wonen, wonen ook zij. Waarom zouden wij dan niet neerzitten om 's levens tafel en onze moeilijkheden samen onder de oogen zien; niet als Oosterlingen, noch als Westerlingen, maar als menschen , en samen zoeken naar een oplossing?

  E. Stanley Jones 1928
 • Bij een onderlinge vergelijking tussen twee religies of geloofsbelijdenissen moet je allereerst de fout vermijden, waarover mijn oudere collega Adolf von Harnack rept, wanneer hij waarschuwt om niet de eigen goede theorie, het eigen ideaal met de slechte praktijk, de loutere feitelijkheid van de ander te vergelijken. Je moet hier zo eerlijk zijn als je maar kunt en theorie met theorie en ideaal met ideaal vergelijken.

  Rudolf Otto 1930
 • Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart toesluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?

  Johannes apostel van Jezus Christus, eind 1e eeuw
 • De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid!

  Johannes apostel van Jezus Christus, eind 1e eeuw
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt