vuller English version
Begin » Artikelen » Boekaankondigingen en recensies » Artikel weergeven 
vuller
"...Onze problemen zijn niet Oostersch of Westersch; zij zijn zuiver menschelijk. Menschelijke zwakheid en zonde zijn niet geografisch te bepalen. Materialisme, hebzucht, moreele zwakheid en geestelijke honger kent het Oosten zoogoed als het Westen; waar mensen wonen, wonen ook zij. Waarom zouden wij dan niet neerzitten om 's levens tafel en onze moeilijkheden samen onder de oogen zien; niet als Oosterlingen, noch als Westerlingen, maar als menschen , en samen zoeken naar een oplossing?"

E.Stanley Jones, 1928
Twee Indiase mannen op de fiets.

 

Uitgebreid zoeken

Inloggen
vuller

Hindoes en christenen, hoe zit dat?

Gemaakt op: 23-5-2006 14:00 door Gert Visser. [ printen | downloaden als .doc ]

Het boekje is geschreven als antwoord op de vraag naar meer informatie. In de eerste twee hoofdstukken wordt dan ook in grote lijnen de geschiedenis van de Surinaamse Hindoestanen beschreven en wordt uitgelegd hoe het hindoeïsme binnen deze gemeenschap vorm krijgt.
Hoofdstuk drie beslaat maar iets meer dan één bladzijde maar geeft de kern weer van wat dr. F.L. Bakker beoogt te bereiken, namelijk begrip en tolerantie tussen de beide godsdiensten te kweken.
Hoofdstuk vier en vijf geven geen objectieve informatie over hoe christenen met het hindoeïsme moeten omgaan. Het is niet de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus dat centraal staat om licht te brengen waar het duister is. De lezer wordt aan de hand meegenomen in een speurtocht: hoe kun je de tegenstellingen tussen het christelijke geloof en het hindoeïsme zoveel mogelijk in harmonie met elkaar worden gebracht?
Een ontdekkingsreis waar de bijbelgetrouwe christenen maar niet aan moeten beginnen.

Dr.F.L.Bakker, Hindoes en christenen, hoe zit dat? Gedachten rond de relatie tussen hindoeïsme en christelijk geloof in Nederland, Kok Kampen 1996, 55 blz. ISBN 90 242 6474 x

Gert Visser
  © 2005-2006 Evangelie & Hindoes. | Grafisch ontwerp: Marjan Geerts | Techniek: Jan Pieter Waagmeester |
Deze pagina is geschreven conform XHTML 1.1. Fout gevonden in deze site? Mail naar de webmaster