vuller English version
Begin » Cursussen » Hindoeisme
vuller
"Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart toesluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?"

Johannes, apostel van Jezus Christus, eind 1e eeuw
Twee Indiase jongens.

 

Uitgebreid zoeken

Inloggen
vuller

Cursusavonden Hindoeïsme

Als christen in gesprek met hindoes, hoe gaat dat? Wat moet ik weten en wat kan ik verwachten? Deze en andere vragen komen aan de orde in de cursus "In gesprek met Hindoes".

Avond 1: Wie zijn de Hindoes in Nederland?
Ze lijken onzichtbaar in de maatschappij, maar toch is er een belangrijke groep migranten in Nederland die hindoe zijn. Waar komen zij vandaan en hoe is hun plaats in de Nederlandse samenleving? Is een hindoe hetzelfde als een Hindoestaan en wat hebben die mensen met India en Suriname? Door middel van informatie en filmfragmenten krijgt u daar op deze avond een beeld van. Aanwezige Hindoestanen geven uit eigen ervaring nadere toelichting en invulling aan wat er verteld wordt.

Avond 2: Geschiedenis van het Hindoeïsme; stromingen
Net als het christendom kent het hindoeïsme allerlei varianten. We behandelen de verschillen tussen de Sanathan Dharma en de Arya Samaaj, de twee hoofdstromingen. Door de achtergrond te schetsen in de historie, krijgt u meer inzicht in de verschillen. Als er tijd genoeg is geven we aandacht aan het offer als centraal element in het geloofsleven van de hindoe.

Avond 3: Reïncarnatie en karma
Deze beide woorden vormen kernbegrippen uit het hindoeïsme. Miljoenen mensen in de wereld geloven er in, hindoes, boeddhisten, antroposofen en ook in de westerse esoterie speelt het een grote rol. Wat moeten we precies onder deze begrippen verstaan? Wat is het aantrekkelijke ervan voor allen die er in geloven? Zij die geloven in reïncarnatie en karma leggen aan christenen vragen voor, bijvoorbeeld: hoe zien jullie de verantwoordelijkheid van de mens en het eeuwige leven? Die koppeling naar het christelijk geloof zal ook worden gemaakt op deze gespreksavond.

Avond 4: Bollywood of de Hindoestaanse film: Lagaan (2001)
De omvang aan filmproductie in Bombay, India is groter dan in het Amerikaanse Hollywood. De hindoestaanse film is buitengewoon populair in de kringen van migranten die verbonden zijn met India en omliggende landen. Wat is het typische van de Hindostaanse film en wat is het verband met de religie? Naast een inleiding over Bollywood kijken wij naar fragmenten van de film Lagaan, die uitkwam in 2001. We bespreken onze kijkervaringen.

Avond 5: Goden en Godinnen
Vishnu, Krishna, Ganesh, Shiva, Sarasvati, Parvati, Durga… Namen, veel namen van goden en godinnen. Deze avond nemen wij de gelegenheid de meest bekende van de hindoegoden te leren kennen. We spreken ook over de vraag wat de betekenis van het beeld is voor een hindoe en of we nu kunnen spreken van een poly-theïstische godsdienst.

Avond 7: Zijn alle godsdiensten gelijk?
Het bekende verhaal van de blinden en de olifant wordt vaak gebruikt om duidelijk te maken dat de mensen ten onrechte strijden over de waarheid van godsdiensten. Het pleit wordt gevoerd om in alle religies iets van het goddelijke te aanvaarden. Dat zal de wereldvrede bevorderen, zo meent men. Op deze avond analyseren wij het verhaal en de bijbehorende gedachten. We zetten de verschillen tussen christelijk geloof en hindoeïsme op een rij en bespreken het missionaire contact met elkaar. Wat behoort tot een goede attitude en welke speciale kenmerken heeft het gesprek tussen christenen en hindoes?

Avond 8: Bezoek aan een hindoetempel, gesprek met een priester
Na de voorgaande avonden over hindoeïsme maken wij tijd voor een bezoek aan de tempel in de regio Rotterdam (datumkeuze in overleg met de cursisten en de priester van de betreffende tempel). We bereiden het bezoek voor door te spreken over ons doel en onze houding als christenen ten opzichte van hindoes. Ter plaatse hopen wij antwoorden te krijgen op onze vragen en indrukken en een gesprek te hebben met hindoes over hun manier van leven en dienst aan God. Als opdracht krijgt u mee het schrijven van een verslag voor mensen die er niet bij waren.
  © 2005-2006 Evangelie & Hindoes. | Grafisch ontwerp: Marjan Geerts | Techniek: Jan Pieter Waagmeester |
Deze pagina is geschreven conform XHTML 1.1. Fout gevonden in deze site? Mail naar de webmaster