vuller English version
Begin » Nieuws » Hindigospel DVD ter herinnering aan 135 jaar Hindostaanse immigratie 
vuller
"En Hij, de Paramesjvara of Hoogste Heer, de Paritrata of Verlosser, om Hem bij de titels te noemen zoals hun Bijbelvertaling die weergeeft, roept hen tot zijn heil. We zijn blij dat er een Kerk, een Indische Kerk is die de boodschap doorgeeft."

prof.drs.Heinrich M.Ohmann, 1985
Twee Indiase mannen op de fiets.

 

Uitgebreid zoeken

Inloggen
vuller

Hindigospel DVD ter herinnering aan 135 jaar Hindostaanse immigratie

Bericht geplaatst op: 29-5-2008 15:57 Door Matijs Mak

Ter herinnering aan 135 jaar Hindostaanse Immigratie presenteert hannabaran media productions een DVD waarin aandacht wordt gevraagd voor de kleine groep Christen Hindostanen die vanuit India naar Suriname zijn vertrokken. Deze mensen zijn belangrijke peilers geweest waarop de Soesamatjaar kerk, maar ook Rajpur in Suriname is opgebouwd.

De groep is in Nederland heel lang als vreemde eend in de bijt beschouwd geweest. Er wordt nu pas stilgestaan bij het feit dat Christen Hindostanen ook deel uit maken van de Indiase diaspora. Naast het Hindoeïsme en de Islam, komt ook het Christendom voor in India.

De DVD duurt 35 minuten en bevat 8 Hindi gospel liederen, uitgevoerd door Tahira Haider Ali, een Indiase gospel zangeres. De liederen worden afwisselend begeleid met live muzikanten uit Nederland; foto’s uit India en een improvisatie van een klassieke Indiase dans. Het verhaal van de dans wordt in het Hindi voorgelezen. Enkele bezoekers geven hun commentaar erop.

Reactie op de preview van de DVD: “Het was voor mij heel nieuw, maar ook zo herkenbaar, echt Hindostaans”.

Klik hier voor een preview van de DVD.

De DVD presentatie vindt plaats tijdens het Hindostaans immigratiefestival, dat gehouden wordt van 5 tot 8 juni. De DVD zal tijdens een kerkdienst gepresenteerd worden aan de Indiase predikant Vijay Minz aangeboden worden.

Informatie over de kerkdienst

135 jaar Hindostaanse immigratie
Bhaupati

datum: zondag 8 juni 2008
aanvang: 10.00 uur – 14.00 uur
plaats: Den Haag (EBG Kerk, Chasséstraat 1)

Programma-indeling
10.00-11.30 Eredienst met medewerking van:
Ds. R. Schalkwijk, Ds. V. Minz (uit India), Mw. M. Ramkisoen (solozang), Hindostaans Christelijk Zangkoor, Bhaupati (erfenis): verteld door nakomelingen van Hindostaanse immigranten

11.30-14.00 Informeel samenzijn
Brunch (i.s.m. Kookgroep EBG Haaglanden), verkoop van boeken e.d.
Powerpoint-presentatie (Beelden uit de historie)

In het ochtendgedeelte van 10.00-11.30u is er een traditionele viering met Hindostaanse accenten. Er worden Hindostaanse liederen gezongen, naast Nederlandse en Surinaamse liederen.

Ds. R. Schalkwijk houdt een korte overdenking. Ds. V. Minz uit India, die hier voor studie doeleinde is, gaat in op het Christendom in India. Het Hindostaans Christelijk zangkoor brengt enkele liederen ten gehore en de solozang wordt gedaan door mw. M. Ramkisoen. Enkele nazaten van Hindostaanse immigranten vertellen hun geschiedenis en die van de Hindostaanse Zending.

In het middaggedeelte van 11.30-14.00u is er tijd voor informele ontmoeting, brunch en wordt door middel van een media presentatie de geschiedenis verteld van de Hindostaanse immigratie.
  © 2005-2006 Evangelie & Hindoes. | Grafisch ontwerp: Marjan Geerts | Techniek: Jan Pieter Waagmeester |
Deze pagina is geschreven conform XHTML 1.1. Fout gevonden in deze site? Mail naar de webmaster