vuller English version
Begin » Nieuws » Evangelie en Hindoes in december van start 
vuller
"...Onze problemen zijn niet Oostersch of Westersch; zij zijn zuiver menschelijk. Menschelijke zwakheid en zonde zijn niet geografisch te bepalen. Materialisme, hebzucht, moreele zwakheid en geestelijke honger kent het Oosten zoogoed als het Westen; waar mensen wonen, wonen ook zij. Waarom zouden wij dan niet neerzitten om 's levens tafel en onze moeilijkheden samen onder de oogen zien; niet als Oosterlingen, noch als Westerlingen, maar als menschen , en samen zoeken naar een oplossing?"

E.Stanley Jones, 1928
Twee Indiase jongens.

 

Uitgebreid zoeken

Inloggen
vuller

Evangelie en Hindoes in december van start

Bericht geplaatst op: 6-10-2005 14:16 Door A.S. Van Der Lugt

Bericht in het Nederlands Dagblad, 6 oktober 2005

van de redactie kerk

ROTTERDAM - De interkerkelijke stichting Evangelie en Hindoes, een initiatief van de vrijgemaakt-gereformeerde predikant Simon van der Lugt, gaat in december van start. Van der Lugt heeft deze week een beroep aangenomen naar Delft, maar blijft actief in het toerustingswerk voor evangelisatie onder hindoes.
Naast zijn werk in zijn nieuwe gemeente zal hij een gedeelte van zijn tijd steken in de opbouw van 'Evangelie en Hindoes'.
Van der Lugt is sinds twaalf jaar als predikant verbonden aan de Missionaire Arbeid Rijnmond (MAR), een organisatie die is opgericht door achttien Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in de regio Rotterdam. De MAR ondersteunt het werk onder moslims en hindoes in de stad.
De eerste jaren hield hij zich voornamelijk bezig met evangelisatie onder hindoestaanse Surinamers in Crooswijk, van wie het merendeel hindoe is. Met de komst van collega Marten de Vries, die zich richt op Turkse en Marokkaanse moslims, en evangelist Samson Shahzad, die actief is onder Surinaamse en Pakistaanse moslims, kwam Van der Lugt in een begeleidende rol terecht.
Dat bracht een bezinning op gang. ,,Ik kreeg steeds meer het gevoel dat het goed is dat een ander dit werk overneemt. Als je niet oppast, ontwikkel je toch blinde vlekken. Een ander kijkt er fris tegenaan'', legt hij uit.
Daarnaast legde hij de laatste jaren ,,een bredere interesse in geestelijke ontwikkelingen in kerk en samenleving'' aan de dag. Zo was hij betrokken bij het opstellen van het Candlestand Statement, dat kritisch is over charismatische invloeden in Nederlandse kerken. Als predikant van de gemeente in Delft kan hij 'breder' bezig zijn met meer doelgroepen en andere thema's.
Hoe hij straks zijn tijd verdeelt tussen het predikantschap en het werk voor 'Evangelie en Hindoes' weet Van der Lugt nog niet. In Delft accepteerden ze zijn voorwaarde om met dat toerustingswerk actief te mogen blijven. ,,De pioniersfase zal de nodige tijd vragen. Gaandeweg ontdekken we hoeveel tijd het vraagt.'' Van der Lugt verwacht in januari te beginnen in Delft.
Evangelie en Hindoes zal worden gemodelleerd naar de bekende stichting Evangelie en Moslims uit Amersfoort. Volgens Van der Lugt is het de bedoeling dat belangstellenden informatie en toerusting kunnen krijgen over evangelisatie onder hindoes. Aan een onderkomen voor zijn organisatie, die los komt te staan van de Missionaire Arbeid Rijnmond, denkt hij nog niet. ,,We werken eerst vanuit huis. Neemt het werk toe, dan kunnen we overwegen een kantoor te openen.''
  © 2005-2006 Evangelie & Hindoes. | Grafisch ontwerp: Marjan Geerts | Techniek: Jan Pieter Waagmeester |
Deze pagina is geschreven conform XHTML 1.1. Fout gevonden in deze site? Mail naar de webmaster