vuller English version
Begin » Over ons 
vuller
"En Hij, de Paramesjvara of Hoogste Heer, de Paritrata of Verlosser, om Hem bij de titels te noemen zoals hun Bijbelvertaling die weergeeft, roept hen tot zijn heil. We zijn blij dat er een Kerk, een Indische Kerk is die de boodschap doorgeeft."

prof.drs.Heinrich M.Ohmann, 1985
Twee Indiase jongens.

 

Uitgebreid zoeken

Inloggen
vuller

Over Evangelie & Hindoes


Hier kunt u nader met ons kennismaken. Wij stellen ons voor, ons doel en onze grondslag. Ook kunt u lezen over plannen die wij hebben.

Vraagt u zich af wat nut en noodzaak van deze stichting is? Wij hebben daarover een apart artikel geschreven: nut en noodzaak.

Bent u geïnteresseerd in het contact tussen christenen en hindoes? Een inleidend artikel daarover vindt u als u hier doorklikt: tussen Krishna en Christus.

Als u op het logo klikt, verschijnt een korte tekst die er enige uitleg aan geeft.

Voor hindoes en andere niet-christenen, die meer willen weten over het christelijk geloof, bieden wij een korte introductie.

Wij zijn afhankelijk van giften. Daarom stellen wij bijdragen zeer op prijs.
Ons gironummer is 4843100 tnv Evangelie en Hindoes te Helmond.

Legaten kunnen worden toegekend door de volgende omschrijving:
"Ik verklaar te legateren aan de stichting Evangelie en Hindoes te Rotterdam de som van € ... vrij van rechten en kosten"

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 24386686


De volgende personen vormen het Comité van Aanbeveling:

prof.dr. Pieter Boersema (Evangelische Theologische Faculteit, Leuven)
drs. Orlando Bottenbley (Bethel Baptist, Drachten)
ds. Arie van der Deijl (em. Evangelische Broedergemeente, Arnhem)
dr. Rein Fernhout (em.VU Amsterdam, Daarlerveen)
ds. Sadhu Singh Ratnavelayutham (New Wine Harvest Church, Dordrecht)
ds. Peter Strating (NGK Schilderswijk Den Haag)
ds. Theo Visser (International Christian Fellowship, CGK Rotterdam)
  © 2005-2006 Evangelie & Hindoes. | Grafisch ontwerp: Marjan Geerts | Techniek: Jan Pieter Waagmeester |
Deze pagina is geschreven conform XHTML 1.1. Fout gevonden in deze site? Mail naar de webmaster