vuller English version
Begin » Over ons » Doel
vuller
"Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen - zegt de HEER van de hemelse machten - maar met de hulp van mijn geest."

Zacharia, 6e eeuw voor Christus
Een blik op een Indiase markt.

 

Uitgebreid zoeken

Inloggen
vuller

Doel van de stichting Evangelie en Hindoes



Wij hebben elkaar gevonden om samen te werken aan de oprichting van een organisatie onder de naam Evangelie en Hindoes. Gedreven door de liefde van de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, onze Redder, voor alle mensen weten wij ons verbonden in het verlangen in Zijn Naam iets te betekenen voor de hindoes in Nederland en Vlaanderen.

Ons doel is het motiveren, toerusten en begeleiden van christelijke gemeenten en gemeenteleden in Nederland en Vlaanderen tot getuigenis en dienst onder hindoes en het ondersteunen van hen die uit de wereld van het hindoeïsme tot geloof in Christus komen.

Het startpunt van onze opzet ligt in onze kennis van en ervaring met het hindoes. Die willen wij ten nutte maken van kerken en christenen in Nederland en Vlaanderen. Ook al is het hindoeïsme omvangrijk en divers, het is een duidelijke en afgebakende groep (veelal allochtone) Nederlanders, die deze godsdienst aanhangt. In Nederland zal naast het christelijk geloof en de islam deze groep een blijvende plaats hebben, die wij zo structureel aandacht willen geven door het opzetten en onderhouden van een toerustingcentrum.
Door ook Vlaanderen te vermelden maken wij duidelijk dat het Nederlandse taalgebied hier groter is dan Nederland en dat onze steun ook in België gegeven kan worden.

Bewust hebben wij ons beperkt tot de hindoes en het hindoeïsme. We realiseren ons dat in veel opzichten het boeddhisme sterk verwante geloofsopvattingen heeft. En ook de New Age Beweging of esoterie heeft veel overeenkomstige elementen in zich. Gemeenteleden hebben ook hiervoor toerusting nodig en er zijn er die uit deze wereld tot Christus komen. Toch nemen wij deze religie en die stroming niet op in onze doelstelling. Het boeddhisme is een omvangrijke wereld die veel aandacht vraagt, meer dan een bijproduct van het hindoeïsme. De New Age Beweging is in de aandacht van een aantal onderzoekers en toerusters (bijvoorbeeld dr.W.Hanegraaff en dr R.Kranenborg aan de VU). Thema¬ís uit het hindoeïsme, zoals karma, reïncarnatie, etc., die ook vanuit boeddhisme, esoterie of andere godsdiensten van India ter sprake komen, kunnen ook aan vragers uit die richtingen worden aangeboden, maar deze godsdiensten vormen niet het primaire doel van de organisatie.

Wij spreken naast getuigenis ook over dienst in de doelstelling. Voor hen die uit het hindoeïsme bekeerd zijn kan hulp noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld in het bieden van gebedssteun of gastvrije gezinnen die opvang bieden. Ook al zal ons werk in hoofdzaak onder getuigenis vallen, wij willen door het woord dienst erkennen dat het in de omgang met mensen gaat om meer dan de ziel die gewonnen kan worden voor Christus; de hele mens en zijn relaties worden bereikt in de liefde van de HEER.

Het bestuur
  © 2005-2006 Evangelie & Hindoes. | Grafisch ontwerp: Marjan Geerts | Techniek: Jan Pieter Waagmeester |
Deze pagina is geschreven conform XHTML 1.1. Fout gevonden in deze site? Mail naar de webmaster