vuller English version
Begin » Over ons » Grondslag
vuller
"Schept de HEER meer behagen in offers dan in gehoorzaamheid? Nee! Gehoorzaamheid is beter dan offers, volgzaamheid is beter dan het vet van rammen."

Samuel, 11e eeuw voor Christus
Een blik op een Indiase markt.

 

Uitgebreid zoeken

Inloggen
vuller

Grondslag van de stichting Evangelie en Hindoes


De stichting gaat uit van de Bijbel als het gezaghebbende Woord van God, zoals dat beleden wordt in de geloofsbelijdenissen van de vroeg-christelijke kerk, namelijk de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius.

Wij spreken over de Bijbel als het gezaghebbende Woord van God om daarmee aan te geven dat wij de Bijbel niet beschouwen als een menselijk product van geloof, maar als openbaring van de levende God, die bron en norm is voor ons denken en handelen. Onder hen die actief meewerken in de beoogde organisatie zal de Bijbel als Woord van God leiding (moeten) geven aan het uitzetten van beleid, uitwerken van plannen, onderling samenwerken etc.

Wij hebben gekozen voor het vermelden van de vroeg-christelijke belijdenissen als samenvatting. Deze confessies leggen de grote lijn van Gods werk in de geschiedenis van het heil vast, spreken duidelijk over God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (het trinitarisch dogma) en doen bindende uitspraken over de Heer Jezus Christus: Hij is echt God en echt mens. In het belijden aangaande Hem vallen wezenlijke beslissingen. Deze geschriften spreken over kernpunten van het christelijk geloof als de schepping, de kerk als gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam, eeuwig leven na het laatste oordeel, en de doop. Ook de noodzaak van het geloof in deze God is hierin benoemd, en dat vinden wij belangrijk omdat het een motief is om het evangelie in de wereld te doen uitgaan, ook onder hindoes.

Op deze basis moeten reformatorischen en evangelischen zich aan elkaar verbonden kunnen weten en vanuit eigen overtuiging samenwerken. Wij hopen en verwachten dat de diversiteit in denken en doen tussen deze protestante stromingen, binnen het kader van de doelstelling van de organisatie, positief kan uitwerken en tot een gevarieerd aanbod van hulp kan leiden, dat christenen uit Bijbelgetrouwe kerken en gemeenten van dienst kan zijn.

Het bestuur
  © 2005-2006 Evangelie & Hindoes. | Grafisch ontwerp: Marjan Geerts | Techniek: Jan Pieter Waagmeester |
Deze pagina is geschreven conform XHTML 1.1. Fout gevonden in deze site? Mail naar de webmaster