vuller English version
Begin » Over ons » Logo
vuller
"Zodra we persoonlijk de Meester ervaren hebben en weten hoe Hij de eindeloze cyclus van zonde en dood verbrijzeld heeft, ons van onze eigen zondige natuur bevrijd heeft, weten we dat alle dingen mogelijk zijn voor God. Als we dat allergrootste wonder eenmaal hebben beleefd, vallen alle wonderen daarbij in het niet. Dat een arme, rusteloze, onreine, gevallen ziel Gods vergeving kan ontvangen en de vrede van de Meester kan proeven, is het grootste wonder dat er bestaat. "

Sadhu Sundar Singh, een oosterse volgeling van Jezus, 1889-1929
Twee Indiase mannen op de fiets.

 

Uitgebreid zoeken

Inloggen
vuller

Over het logo van Evangelie & Hindoes


plaatjes/logo-ruim.pngIn dit logo zetten wij twee afbeeldingen naast elkaar.

Boven het woord Evangelie staat een figuur waarin u een kroon van doornen kunt zien. Dit is een Bijbels symbool. Het verwijst naar het lijden van Jezus Christus. Vlak voor zijn terechtstelling aan het kruis is hij door een afdeling soldaten bespot. Jezus was hun arrestant, maar zij speelden hun spel met hem door hem als een koning te kleden en te kronen met een kroon van doornen. Zij dreven op deze wijze de spot, omdat Jezus zich als koning presenteerde1.

Boven het woord Hindoes hebben wij een cirkel van bloemen geplaatst. U kunt er een tekening van de lotus in zien. De lotus is een bekend symbool uit het Hindoeïsme. De lotus heeft z'n wortels in de modder en groeit door alles heen boven het water uit. Hoewel hij leeft in en van het water, wordt hij niet nat. Zo moet die mens door alles heen groeien en onaangedaan door emotie of verleiding uitgroeien tot volmaaktheid2.

Doornenkroon en Lotusbloem verbeelden zo twee werelden, die wij met elkaar in contact willen brengen: Evangelie & Hindoes.

Het logo is ontworpen door Marjan Geerts

Voetnoten:
1 Lees hierover bijvoorbeeld: in de Bijbel, Matteüs 27 vers 27 tot 31
2 Lees hierover bijvoorbeeld: Hindoeïsme binnen ieders bereik, p.125
  © 2005-2006 Evangelie & Hindoes. | Grafisch ontwerp: Marjan Geerts | Techniek: Jan Pieter Waagmeester |
Deze pagina is geschreven conform XHTML 1.1. Fout gevonden in deze site? Mail naar de webmaster