vuller English version
Begin » Over ons » Plannen
vuller
"Bij een onderlinge vergelijking tussen twee religies of geloofsbelijdenissen moet je allereerst de fout vermijden, waarover mijn oudere collega Adolf von Harnack rept, wanneer hij waarschuwt om niet de eigen goede theorie, het eigen ideaal met de slechte praktijk, de loutere feitelijkheid van de ander te vergelijken. Je moet hier zo eerlijk zijn als je maar kunt en theorie met theorie en ideaal met ideaal vergelijken."

Rudolf Otto, 1930
Twee Indiase mannen op de fiets.

 

Uitgebreid zoeken

Inloggen
vuller

Onze plannen


De stichting Evangelie en Hindoes heeft als doel kerken en christenen te ondersteunen in hun contacten met hindoes in Nederland en België. We hebben ideeën en plannen die zich laten samenvatten in een viertal onderdelen: toerusting, platform en netwerk, infocentrum, en studie.

Aanspreekpunt voor christenen
Eerst over de toerusting van kerken en christenen. De stichting wil een aanspreekpunt vormen voor kerken en christenen. Met vragen om hulp, advies, materiaal, verwijzing e.d. kan men bij ons terecht. Via de website, maar ook persoonlijk, per brief of telefoon willen we bereikbaar zijn.

Materiaal
De stichting verzamelt, beheert en produceert materiaal over hindoeïsme en het missionaire werk onder hindoes en aanverwante onderwerpen. Te denken is aan boeken, brochures, tijdschriften, videos, opnames van radio en tv, folders, cds-cassettes, methoden, Bijbels in de talen van India, e.d. Dit kan gebruikt worden in lessituaties op scholen en catechese. We realiseren ons dat er veel te verzamelen is en wat anderen al hebben, doen wij niet over. We verwijzen waar mogelijk naar bestaande bibliotheken. Deze website is een belangrijk onderdeel van het verzamelen en beheren. Wij willen via deze plek u zoveel mogelijk informatie geven over materiaal en beschikbaarheid.

Cursussen
We geven voorlichting en cursussen aan christenen en kerken. U kunt vragen of wij bij u op locatie komen voor een gespreksavond, een toerustingscursus of informatie-avond. We bieden ook langere cursussen aan, op kort termijn in Rotterdam: In gesprek met Hindoes (6 avonden) en de Verdiepingscursus Een christen leest de Bhagavad Gita (4 avonden). Zie hiervoor op de website onder Cursussen.

Onderwijs en stage
Onderwijs aan jongeren beschouwen wij als een belangrijke taak van de stichting. Zowel voor universiteiten als hogescholen bieden wij lessen aan. Studenten theologie en Godsdienst-Pastoraal Werk kunnen op deze manier geïntroduceerd worden in het Nederlandse Hindoeïsme of een verdieping van hun kennis opdoen. In de toekomst hopen wij ook stage-plaatsen te bieden voor jongeren die zo ervaring willen opdoen in het missionaire of diaconale werk. Als studenten een studie-onderdeel Hindoeïsme willen uitwerken, zijn wij graag bereid te adviseren of te begeleiden.

Platform
De stichting biedt een platform aan allen die missionair actief zijn onder hindoes in Nederland. We verzorgen regelmatig ontmoetings-bijeenkomsten voor wie missionair actief is. Als u hieraan deel wilt nemen, neem contact met ons op.
We streven er ook naar iets te betekenen voor christenen die zich bekeerd hebben uit het hindoeïsme. Als er behoefte aan is kunnen wij ontmoetings- en gebedsbijeenkomsten beleggen. Als er opvang nodig is, willen wij ook waar mogelijk hulp verlenen.

Internationaal netwerk
Evangelie en Hindoes heeft contacten met South Asian Concern in Engeland. We hopen onderdeel te worden van een internationaal netwerk van christenen die missionair of diaconaal werk doen onder hindoes. We zijn benieuwd of er in andere Europese landen mensen actief zijn. Het is ons verlangen met hen in contact te komen en op enigerlei wijze bij elkaar te brengen voor onderlinge bemoediging of contact.

Infocentrum voor hindoes
Het is zeer wel mogelijk dat hindoes vragen hebben over christenen, kerken, hun geloof, hun werk en hun missie. De stichting staat klaar om vragen te beantwoorden of verder te helpen. Waar nodig reageren wij op actuele zaken, die te maken hebben met christenen en hindoes.

Studie
Ontwikkeling zonder voortgaande studie bestaat niet. Wij bestuderen het hindoeïsme en aanverwante onderwerpen en geven graag begeleiding aan anderen die dat willen doen. Ook ontvangen wij graag hulp van allen die hierin al gevorderd zijn en in de lijn van ons doel en de grondslag iets willen bijdragen. U vindt op de website al een verzameling artikelen (zie onder Artikelen) en we hopen die gestaag uit te breiden.
  © 2005-2006 Evangelie & Hindoes. | Grafisch ontwerp: Marjan Geerts | Techniek: Jan Pieter Waagmeester |
Deze pagina is geschreven conform XHTML 1.1. Fout gevonden in deze site? Mail naar de webmaster