vuller English version
Begin 
vuller
"...Onze problemen zijn niet Oostersch of Westersch; zij zijn zuiver menschelijk. Menschelijke zwakheid en zonde zijn niet geografisch te bepalen. Materialisme, hebzucht, moreele zwakheid en geestelijke honger kent het Oosten zoogoed als het Westen; waar mensen wonen, wonen ook zij. Waarom zouden wij dan niet neerzitten om 's levens tafel en onze moeilijkheden samen onder de oogen zien; niet als Oosterlingen, noch als Westerlingen, maar als menschen , en samen zoeken naar een oplossing?"

E.Stanley Jones, 1928
Een Indiase vrouw leest voor uit de bijbel.

 

Uitgebreid zoeken

Inloggen
vuller

ZoekFormulier

U kunt zoeken in deze website. Om meer informatie over het zoeken kunt hier klikken.
Hier kunt u zoeken in onze website. Geef een zoekvraag op en kies een onderdeel waar u in wilt zoeken. U kunt op verschillende manieren uw zoekterm formuleren:
  • +voor een woord zorgt ervoor dat het woord wat erna komt voor moet komen in elk resultaat.
    Bijvoorbeeld: zoekterm appel +boom levert zowel zoekresultaten op met appel als met boom, maar enkel als boom voorkomt.
  • - zorgt ervoor dat het woord wat erna komt niet voor mag komen in het resultaat.
    Bijvoorbeeld: zoekterm appel -boom levert wel resultaten met appel, maar niet resultaten met appel en boom.
  • * achter een woord zorgd ervoor dat delen van het woord herkent worden, Bijvoorbeeld: zoekterm appel* levert resultaten met appelboom, appelboor en appelschil.
Zoekvraag:
Zoeken in:
 
  © 2005-2006 Evangelie & Hindoes. | Grafisch ontwerp: Marjan Geerts | Techniek: Jan Pieter Waagmeester |
Deze pagina is geschreven conform XHTML 1.1. Fout gevonden in deze site? Mail naar de webmaster