In het najaar vieren Hindoes wereldwijd het belangrijke feest Diwali, het feest van licht. Divali bestaat 5 dagen, waarvan de derde dag, Lakshmi of Chopada puja, de belangrijkste dag is. Op deze dag wenst men elkaar ook Shubh Diwali.

Lakshmi Puja

De 3e dag staat in het teken van de godin Lakshmi. Zij is de brenger van rijkdom, voorspoed en geluk. Met de lichtjes die men op deze dag in huis plaats wordt de godin in huis verwelkomt. Thuis of in de mandir (tempel) wordt de Lakshmi puja uitgevoerd bij het (huis) altaar. In deze puja wordt Lasksmi vereerd. Er wordt onder andere gebeden tot Lakshmi en diverse offeranders gegeven.

Feesten van Licht

De meeste godsdiensten kennen in het najaar een feest van Licht. In het Jodendom wordt Chanoeka gevierd, over de inwijding van de tempel. In de Islam wordt Mouloudfeest of Mawlid an-Nabi, waarop de geboorte van Mohamed herdacht wordt, ook wel lichtjesfeest genoemd. In sommige boeddhistische landen (o.a. Thailand) wordt Loi Krathong gevierd waarbij lichtjes te water worden gelaten.

Kerst

In het christendom wordt kerst gevierd. Christenen vieren dan de geboorte van Jezus Christus als het ‘licht van de wereld’. Licht is dan ook een belangrijk symbool met kerst, bijvoorbeeld door het aansteken van kaarsen thuis en in kerken. In het kerstverhaal zelf zitten ook belangrijke lichtelementen, zoals de engelen die verschenen aan de herders in de kerstnacht en de ster aan de hemel die wijze naar het kindje Jezus in Bethlehem leidden.

De apostel Johannes schrijft over Jezus1:

“Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht, het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam”. De apostel ziet in Jezus een brenger van het licht van God, waar hij ieder mens mee wil verlichten”.

In de bergrede, wat wel de grondwet van het koninkrijk van God wordt genoemd, geeft Jezus aan ons de opdracht aan ons om het licht van de wereld te zijn.

Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Het blijft dus niet bij een feest van licht, waarin wij het licht van God vieren dat bij ons gekomen is en ons iets brengt: voorspoed, geluk, verlossing …

Jezus zegt dat wij zelf licht voor de wereld moeten worden die voor andere mensen het licht laten schijnen iets goeds voor hen kunnen doen. Van lichtontvangers naar licht(uit)dragers!

Noten

  1. Johannes 1:17-18, NBV
  2. Mattheus 5:14-16, NBV