In India is er een complex netwerk van sociale lagen en relaties. Een van de belangrijkste banden is die tussen broer en zus. Op de laatste dag van Diwali wordt deze relatie speciaal gevierd. Dit feest wordt Bhai Dooj[1] genoemd.

Deze feestdag is de laatste dag van Diwali. Net als Raksha Bandhan is het een gunstige dag voor broers en zussen. De broers brengen een bezoek aan hun zussen en worden flink verwend. De zussen maken voor hun broers een feestelijke maaltijd klaar.

De legende hierachter is dat Yamraj, de god van de dood, een bezoek bracht aan zijn zus Yamuna. Yamraj zegende zijn zus met de volgende woorden: “Wie jou op deze dag bezoeken, zullen vrij zijn van alle zonden. Zij zullen uiteindelijk moksha bereiken.” Sindsdien is het eigenlijk een traditie dat de broers hun zussen bezoeken op deze dag.

Ook voor christenen zijn familiebanden en allerlei andere persoonlijke – en zakelijke -verhoudingen belangrijk. De apostel Paulus schrijft er bijzondere en ook mooie dingen over. Bijvoorbeeld in zijn brief aan de Galaten:

‘Door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.’[2]

Toch zegt Paulus daarmee niet dat het allemaal niks meer uit maakt wie je bent. Nee, hij spreekt in zijn brieven ook mannen, vrouwen, kinderen en slaven persoonlijk aan. Ieder heeft zijn eigen talenten en verantwoordelijkheden. Tegelijk is iedereen die in Christus gelooft een broer of een zus van elkaar.


[1] Voor meer info over Bhai Dooj kun je ook deze volgende Engelstalige site bekijken: www.bhaidooj.org

[2] Je kunt dit lezen in de Bijbel. In het bijbelboek Galaten, hoofdstuk 3., vers 26 tot en met 29. Maar ook in andere gedeelten zoals in het bijbelboek Kolossenzen, hoofdstuk 3 vers 5 tot en met hoofdstuk 4 vers 6.