Diwali: Een Shubh Diwali!

Veel Hindoes wensen elkaar met Diwali een ‘Shubh Diwali!’. Een gelukkig lichtjesfeest. Net als christenen bij Kerst of nieuwjaar sturen ze elkaar een kaartje, bellen ze elkaar op, of – als ze dichter bij elkaar zijn – wensen ze elkaar in levende lijve ‘gezegende feestdagen en een gelukkig nieuwjaar’.

Het woord ‘shubh’ kan je op verschillende manieren weergeven in het Nederlands. Je kan het weergeven met: gelukkig, gezegend, voorspoedig… Het heeft ook zijn tegenhanger: ashubh, dat is: niet-goed, onvoorspoedig en ga zo maar door. Het begrip ‘shubh’ speelt een belangrijke rol in het leven van Hindoes. Het jaar is verdeeld in perioden: shubh en ashubh. Ook de verschillende dagen binnen die periode kunnen meer of minder ‘shubh’ zijn. Hetzelfde geldt voor voedsel, mensen en dieren, feesten…

Als ik me afvraag aan welke woorden uit de bijbel het woord shubh me doet denken, schieten de volgende woorden uit het Hebreeuwse oude testament me te binnen: geluk (jamin), zegen (barach), vrede (shalom), weldadigheid (chesed), genade / gunst (cheen). En dan slaan we voor het gemak de vergelijkbare woorden uit het Griekse nieuwe testament nog even over. Betekenen al deze woorden hetzelfde als shubh? Nee, deze woorden spelen wel een vergelijkbare rol – maar toch ook een heel andere rol in het leven van christenen.

Door zo eens naar deze woorden te kijken en er eens over na te denken, heb ik bedacht dat ik ‘gunstig’ het mooiste Nederlandse woord voor shubh vind. Omdat ik dit woord hoor tegen de achtergrond van de levensgeschiedenis van Jezus Christus. In Hem zien wij Gods gunst, Hij maakt rijk.