Overwinning van het goede op het kwade

Elk jaar vieren hindoes wereldwijd Holi. Dit feest staat ook wel bekend als Holi Phagwa. Het is een lentefeest waarbij de overwinning van het goede op het kwade gevierd wordt. Het Holifeest kennen we in Nederland vooral van het strooien met gekleurd poeder. De kleuren horen bij de lente, bij het ontstaan van het nieuwe leven.

Holika Dahan

Minder bekend is dat Holi eigenlijk al een tijd eerder begint met het planten van een plantje door een pandit (een priester)[1]. Rondom deze Holika wordt gedurende veertig dagen allerlei brandbaar materiaal gezocht, zoals hout en stro, om een brandstapel van te maken. Deze Holika staat symbool voor het kwaad.

Op de vooravond van Holi, tijdens volle maan, wordt eerst het stekje, symbool van het goede, gered. Daarna wordt de Holika verbrand. Dit staat symbool voor de verbranding van het kwaad. Deze avond wordt Holika Dahan genoemd[2]. Zo vieren hindoes tijdens Holi de overwinning van het goede op het kwade.

Hoe kijken christenen aan tegen de overwinning van het goede op het kwade?

Goede Vrijdag en Pasen

In de tijd dat hindoes Holi vieren, leven de christenen naar Pasen toe. Met Pasen vieren christenen de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Pasen wordt voorafgegaan door een tijd van 40 dagen, die bekend staat als de lijdenstijd. De vrijdag voor Pasen staat bekend als Goede Vrijdag. In deze tijd herdenken christenen het lijden van Jezus en zijn kruisiging.

Overwinning van het goede op het kwade

Goede Vrijdag en Pasen betekenen voor christenen de overwinning van Jezus, de Zoon van God, op zonde en dood. Hij was zonder zonde, maar wilde in gehoorzaamheid aan God, zijn Vader, zijn leven geven om ons vrij te maken. Door zijn lijden en sterven aan het kruis en door zijn opstanding uit de dood, heeft hij zonde en dood overwonnen. De overwinning van het goede op het kwade. Of in de woorden van Paulus:

“Hij (God) heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon die ons de verlossing gebracht heeft, de vergeving van onze zonden.[3]


[1] https://nl.wikipedia.org/wiki/Holi-Phagwa

[2] https://www.beleven.org/feest/holika_dahan

[3] Kolossenzen 1:13-14 (NBV)