Over Ons

Wat we doen en wie we zijn.

Deze website is een initiatief van Simon van der Lugt en Matthijs Mak. Zij hebben bijzondere interesse voor het hindoeïsme. Als overtuigde christenen willen zij de ontmoeting met hindoes in Nederland stimuleren en ondersteunen. In die ontmoeting komt overeenstemming, begrip en gezamenlijkheid samen met verschil, misverstand en onderlinge kritiek aan de orde. Juist dat maakt het zo interessant. Zij hopen dat christenen, hindoes en andere belangstellenden iets van hun gading op deze website kunnen vinden.

  • Matthijs Mak
    Matthijs Mak

    Matthijs Mak (* 1977) heeft Economie gestudeerd en is in het dagelijks leven werkzaam in een commerciële functie. Na een aantal reizen naar India kwam er steeds meer belangstelling voor de godsdiensten,  culturen en geschiedenis van India. Hij heeft in de afgelopen jaren diverse cursussen gevolgd over het hindoeïsme. Ook houdt hij zich al meer dan tien jaar bezig met studie en voorlichting aan christenen en andere geïnteresseerden over India en het hindoeïsme. Daarnaast heeft hij ervaring opgedaan met pastoraal werk onder Hindostanen. In zijn vrije tijd kookt hij met plezier authentieke Indiase gerechten, leest hij veel boeken over India en kijkt hij graag naar Indiase films en documentaires.

  • Simon van der Lugt
    Simon van der Lugt

    Dr. Simon van der Lugt (* 1962) is opgeleid tot theoloog en predikant. Hij werkt als voorganger in de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Zwolle. In de jaren 1993 tot 2006 was hij missionair predikant in het Rijnmondgebied. Toen hij contacten kreeg met Surinaams-Hindostaanse hindoes ontwikkelde zich zijn groeiende interesse voor het hindoeïsme. In de jaren 2008 tot 2016 deed hij promotiestudie aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven (België) en aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, in Kampen (Nederland). In oktober 2016 verdedigde hij in Kampen zijn proefschrift: Gereformeerde christenen ontmoeten Surinaamse-Hindostaanse hindoes in het Rijnmondgebied. Een analyse van de ontmoeting vanuit de verschillen in cultuur in religie.